Fundacja Rodzin Adopcyjnych
Potwierdzam udział w Pikniku Rodzinnym.
Zgłoszenie zostanie wysłane do pracownika FRA

Adres e-mail:
Ilość osób:
W tym dzieci: .........(wiek........):
Mogę pomóc w organizacji pikniku:
Mogę pomóc w zebraniu fantów i nagród dla dzieci
Mogę pomóc w konkursach sportowych i zabawach.
Mogę pomóc przy (prosimy również o wpisanie Imienia i Nazwiska osoby zgłaszającej):