Nasze
programy
 

Interwencyjny Ośrodek
 Preadopcyjny
Kampania  "Znajdę dom"
Centrum wielospecajlistycznego
  wsparcia "Nasz Skarb"
Pomoc rodzinie - pomoc dziecku
Wolontariat
Koalicja na Rzecz Rodzinnej
  Opieki Zastępczej
Grupy Wsparcia dla Rodzin
   Adopcyjnych
Warsztaty umiejętności
  wychowawczych
  i komunikacyjnych
Pomocowy telefon informacyjny
Integracyjne spotkania plenerowe
 
Grupa wsparcia dla opiekunów
zastępczych oraz zajęcia dla dzieci

Spotkania grupy wsparcia odbywają się raz w miesiącu - w sobotę, z wyjątkiem ferii i wakacji. Uczestnikami spotkań są rodziny zastepcze niespokrewnione: niezawodowe i zawodowe, w tym pogotowia rodzinne, rodziny zastepcze spokrewnione oraz rodziny prowadzące rodzinne domy dziecka. Spotkania trwają ok. 3 - 4 godziny. Prowadzi je osoba z kilkuletnim doświadczeniem jako opiekun zastępczy.

Grupa wsparcia skupia osoby zmagające się z podobnymi problemami i trudnościami związanymi z wychowaniem dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Daje poczucie, że nie jest się osamotnionym w przeżywaniu problemów zarówno własnej rodziny, jaki i dzieci powierzonych opiece zastepczej. Daje możliwości podzielenia się również radością i sukcesami. Na spotkaniach można mówić bezpiecznie o swoich doświadczeniach, dzielić się własnymi odczuciami, własnym zdaniem z innymi, bez obawy krytycznej oceny i rad. Można również skorzystać z doświadczenia innych osób. Spotkania odbywają się w atmosferze wzajemnej akceptacji, poszanowania odmiennych poglądów, zrozumienia i wsparcia. Do spotkań grupy wsparcia można dołączyć w każdej chwili.

W czasie gdy opiekunowie zastępczy uczestniczą w grupie wsparcia, dzieci mają zorganizowane zajęcia z wieloma atrakcyjnymi zabawami, zawodami i konkursami. Odbywają się konkursy rysunkowe, dzieci przygotowują okolicznościowe kartki, uczą się piosenek, przygotowują przedstawienia dla opiekunów itp.

 
EFEKTY DZIAŁANIA
Od 1996 roku działalność na rzecz osieroconych dzieci była prowadzona przy szpitalu w Dziekanowie Leśnym - rozpoczęliśmy wtedy realizację nowatorskich rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - przywracając rodziny ponad 220 osieroconym niemowlętom... Więcej
 
W jaki sposób możesz nam pomóc?
 
  Najprostszą formą pomocy jest wsparcie finansowe. Bardzo prosimy nawet o niewielkie datki na rzecz dzieci. Więcej
 
  Ogromnie liczymy, że przekażą Państwo 1 procent swojego podatku. Przekazując tak niewiele, można uratować życie dziecka. Więcej o akcji 1 procent
 
  Kim są wolontariusze? Czym się zajmują? Dlaczego to robią? To pytania, które często nasuwają nam się na myśl. Jak zostać wolonatiuszem fundacji
 
Nazwa banku i numer konta bankowego: Bank Millennium S.A. PL 10 1160 2202 0000 0000 6084 1643
Nr SWIFT: BIGBPLPW

Kontakt bezpośredni: Wojciech Pytel (Prezes Zarządu) - 601 200 324 (sprawy prawne), Izabella Ratyńska (Dyrektor Biura Fundacji) - 603 945 154 (kontakt dla mediów, kontakt dla rodzin), Wojciech Sperkowski (Rada) - 601 243 753 (darczyńcy, firmy), Dorota Polańska (Dyrektor Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego) - 609 536 660 (wolontariat), Izabella Janowska (Administracja) - 693 503 693 (dary rzeczowe).

Zobacz nasz profil na Facebook'u
  Fundacja Rodzin Adopcyjnych
ul. Nowogrodzka 49, IIIp.
00-695 Warszawa,
tel./fax: (022) 522 84 16, 0 603 945 154,
fundacja@adopcja.org.pl