Nasze
programy
 

 
Grupy Wsparcia dla Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych
W Fundacji prowadzonych jest obecnie siedem grup wsparcia dla rodziców adopcyjnych i zastępczych. Łącznie uczestniczy w nich ponad 60 osób, wychowujących ok 90 dzieci. Spotkania dla każdej grupy odbywają się w siedzibie Fundacji, średnio jeden raz w miesiącu. Dwie grupy spotykają się w godzinach porannych, pięć grup – w godzinach wieczornych. Członkowie grup dobierani są wg wieku wychowywanych dzieci, np. grupa dla rodziców nastolatków, grupa dla rodziców dzieci młodszych (adoptowanych w niemowlęctwie) itd.

Są to spotkania z jednej strony typowo nastawione na wsparcie – czyli omawianie konkretnych sytuacji związanych z dziećmi oraz postępowania i odczuć rodziców. Z drugiej strony są to spotkania zawierające elementy psychoedukacji, aby rodzicom przybliżyć specyfikę dzieci porzuconych i dać możliwość warsztatowo przepracować różne metody działania. Podejmowane są tematy poszerzające wiedzę o wychowywaniu nastolatków, wychowywaniu dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol (FASD), dzieci z przewlekłą traumą rozwojową oraz dzieci z zaburzeniami w obrębie relacji przywiązaniowej, rozwoju seksualnego dzieci oraz procesu jawności adopcji. Czasem organizowane są również spotkania z osobami z zewnątrz – np. z prawnikiem na temat prawnej odpowiedzialności rodziców adopcyjnych za zobowiązania podjęte przez pełnoletnie dzieci; - lekarzem psychiatrą na temat wychowania dzieci z FASD, - z terapeutą dzieci i młodzieży, - z dorosłą osoba adoptowaną, - z psychologiem dziecięcym, pracującym nad budowaniem relacji przywiązaniowej, - z terapeutą uzależnień.

Wszystkie nowe osoby, przed włączeniem do grupy wsparcia, odbywają indywidualne konsultacje. Spotkania prowadzone są przez psychologa (kierunek - Psychologia Kliniczna Dziecka) i rodzica adopcyjnego trojga dzieci. Mają one charakter zamknięty lub otwarty (są przyjmowane nowe osoby).

Grupy wparcia powstały z potrzeby i inicjatywy rodzin adopcyjnych, które zrozumiały jak wielkie wyzwanie życiowe stoi przed nimi i czuły potrzebę dzielenia się swoimi obawami, doświadczeniami i problemami z innymi rodzicami adopcyjnymi.

Przykłady zagadnienia ogólnych

 • Kiedy rodzina adopcyjna wymaga wsparcia?
 • Akceptacja przyjętego dziecka przez małżonków – podobieństwa i różnice.
 • Relacje małżeńskie po adopcji.
 • Przywiązanie w adopcji.
 • Skutki prenatalnej ekspozycji dziecka na alkohol.
 • Nasz stosunek do rodziny pochodzenia przyjętego dziecka – czyli jak przejść od pogardy i złości do akceptacji i przebaczenia.
 • Dobre rady dla rodziców adopcyjnych – wychowanie dzieci wg wskazówek dziadków i przyjaciół.
 • Akceptacja społeczna adopcji w Polsce.
 • Jawność adopcji – czy naprawdę rozumiem o co chodzi?
 • Czym się różni adopcja noworodka i dziecka starszego?
 • Wychowanie dziecka z przewlekłą traumą rozwojową.
 • Rekonstrukcja pozabezpiecznego stylu przywiązania.
Programy szkoleń dla kandydatów na rodziców adopcyjnych często omawiają problematykę np. jawności adopcji w sposób częściowy, skupiający się głównie na potrzebie poinformowania dziecka o jego pochodzeniu. Natomiast w rzeczywistości problem jest dużo bardziej złożony, ale rodzice adopcyjni zaczynają zdawać sobie z tego sprawę dopiero w momencie, kiedy ich dziecko nie poprzestaje na jednym pytaniu o swoje pochodzenie, ale ciągle wraca do tematu i zdecydowanie nie daje mu on spokoju.

Przykładowe tematy poruszane na spotkaniach grupy wsparcia w związku z jawnością adopcji

 • Pierwsze imię dziecka;
 • Kiedy wprowadzić „osoby trzecie”;
 • Kiedy „pani”, a kiedy już „mama”;
 • Szacunek dla mamy biologicznej, ale nie idealizowanie;
 • Pytania dziecka o ojca biologicznego;
 • Prawdziwa historia adopcji, a historia porzucenia stworzona/wymyślona przez dziecko – obwinianie siebie;
 • Kwestia rodzeństwa:
 • - Biologicznego (czy i kiedy o nim mówić)
 • - Dziecko biologiczne jako rodzeństwo dla dziecka adoptowanego.
 • - Rodzeństwo adopcyjne niebiologiczne.
 • Gdy dziecko chce szukać.
Osoby chętne, by uczestniczyć w grupach wsparcia, prosimy o kontakt z Izą Ratyńską, dostępną pod nr telefonu: 603 771 400.

Serdecznie zapraszamy !!!
 
W jaki sposób możesz nam pomóc?
 
  Najprostszą formą pomocy jest wsparcie finansowe. Bardzo prosimy nawet o niewielkie datki na rzecz dzieci. Więcej
 
  Ogromnie liczymy, że przekażą Państwo 1 procent swojego podatku. Przekazując tak niewiele, można uratować życie dziecka. Więcej o akcji 1 procent
 
  Kim są wolontariusze? Czym się zajmują? Dlaczego to robią? To pytania, które często nasuwają nam się na myśl. Jak zostać wolonatiuszem fundacji
 
Nazwa banku i numer konta bankowego: Bank Millennium S.A. PL 10 1160 2202 0000 0000 6084 1643
Nr SWIFT: BIGBPLPW

Kontakt bezpośredni: Wojciech Pytel (Prezes Zarządu) - 601 200 324 (sprawy prawne), Izabella Ratyńska (Dyrektor Biura Fundacji, psycholog) – 603 771 400 (kontakt dla rodzin, grupy wsparcia, kontakt dla mediów), Wojciech Sperkowski (Rada Fundacji) - 601 243 753 (firmy), Agata Paczuska (Pracownik Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego) – (22) 779 48 38 (wolontariat – czwartki 10-17), Kinga Błaszczyk (Administracja) – 506 380 574 (dary rzeczowe, darczyńcy).

Zobacz nasz profil na Facebook'u
  Fundacja Rodzin Adopcyjnych
ul. Nowogrodzka 49, IIIp.
00-695 Warszawa,
tel./fax: (022) 522 84 16, 603 771 400,
fundacja@adopcja.org.pl